Za več informacij, pomoč ali nakup pokličite

+386 31 505 515

zgodovina ribnican.si

Suha roba: ohranjanje kulturne dediščine suhorobarstva od leta 1492

Suha roba iz Ribnice

V modernem svetu, kjer se zdi, da čas nenehno hiti, so kraji, ki ostajajo zvesti tradiciji. Ribničan, blagovna znamka z zgodovino, ki sega v leto 1492, je na primer en tak kraj. Ribničan je ime, ki je sinonim za suho robo, dediščino, rokodelstvo in zavezanosti k ohranjanju tradicije.

Suha roba je ena najstarejših in najbolj prepoznanih zgodovinskih obrti in je predvsem razvita na območju Ribniške doline. Suha roba je tesno povezana z bogato kulturno dediščino in rokodelstvom v regiji. Prav Ribniška dolina, ki je obdana z Malo in Veliko goro, je že stoletja znana po tej tradiciji izdelave lesnih izdelkov. Znanje in spretnosti so se prenašale iz generacije v generacijo ribniških rokodelcev, kar je ustvarilo neprekinjeno tradicijo in živost rokodelstva v naši regiji in na katero smo zelo ponosni.

suha roba-1

Zgodovina Ribniške suhe robe

Suha roba sega v čas pred več kot pol tisočletja. Leta 1492 je cesar Friderik III. izdal poseben privilegij, znan kot krošnjarski patent, ki je prebivalcem dežele suhe robe omogočil prosto trgovanje z živino, suknom, oljem, maslom, platnom ter domačimi lesenimi in lončenimi izdelki.

To je omogočilo razvoj suhe robe in odprlo pot ribniškim izdelkom na trgih po celotnem avstrijskem cesarstvu. Podjetni domačini, ki so že prej izdelovali suho robo, so tako izkoristili to priložnost in se podali v svet z novimi izdelki.

Prav tako so svoje ideje prinašali iz sveta in se vanj vedno znova vračali z novimi uporabnimi lesenimi predmeti.

Geografska označba Ribniška suha roba

Eden od ključnih elementov suhe robe je geografska označba “Ribniška suha roba”. Občinski svet Občine Sodražica je leta 2005 sprejel Pravilnik o geografski označbi, ki določa pogoje za uporabo te oznake. Izdelki iz lesa, ki so bili oblikovani na območju občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Dobrepolje, Velike Lašče in Bloke, lahko pridobijo pravico do uporabe te oznake.

Les, uporabljen pri izdelavi ribniške suhe robe, je pridobljen iz avtohtonih vrst dreves, kot so jelka, smreka, macesen, bor,bukev, hrast, gaber, brest, divja češnja, hruška, javor, vrba, lipovec in lipa, jesen, leske, dren in ostalih vrst lesa. Ti lesni izdelki pa se nato uvrščajo v temeljne panoge.

bukev-les-suha roba

 

Panoge Ribniške suhe robe

Vključujejo:

 • Obodarstvo: izdelava lesenih obodov za sodove in kace.
 • Podnarstvo: bistveni del rešeta je dno – podno.
 • Rešetarstvo: izdelava lesenih rešet. Rešetarstvo se dopolnjuje s podnarstvom in obodarstvom. Poleg sestavljanja gotovih izdelkov – ret in rešet je prevzelo še prodajo – krošnjarstvo.
 • Žličarstvo – kuhalničarstvo: Izdelava lesenih žlic, kuhalnic in drugih kuhinjskih pripomočkov.
 • Posodarstvo: izdelava lesenih posod, kot so sklede, krožniki in vrči.
 • Zobotrebčarstvo: uzdelava lesenih zobotrebcev za osebno higieno.
 • Pletarstvo: izdelava pletenih izdelkov, kot so košare, preprogice in stoli.
 • Mizarstvo: izdelava različnih lesenih izdelkov, vključno z pohištvom.
 • Strugarstvo: izdelava struženih lesnih izdelkov, kot so okrogli stebri, noge miz in vaze.
 • Orodjarstvo: uzdelava lesenih orodij in delov za različne namene.
 • Spominkarstvo: izdelava spominkov iz lesa, kot so magnetki, figurice in okraski.
 • Poslikava in sestavljanje izdelkov: izdelava poslikanih in sestavljenih lesenih izdelkov.
suha roba-pletarstvo

 

Pomen suhe robe za lokalno skupnost

Suha roba ima pomemben vpliv na lokalno skupnost. Suhorobarska obrt je del identitete Ribniške doline in predstavlja pomemben del naše kulturne dediščine. Izdelki iz suhe robe so dragocen spomin na preteklost in tradicijo ter predstavljajo izraz lokalne ustvarjalnosti in mojstrstva.

Suha roba prinaša tudi gospodarske koristi za regijo. Lokalni rokodelci ustvarjajo edinstvene lesne izdelke, ki so cenjeni tako doma kot v tujini.

Ribničan je krošnjar– zdomar, ki spravlja izdelke v denar in s tem omogoča obstoj celotni lesni obrti.

Ohranjanje dediščine in promocija

Ohranjanje dediščine suhe robe je ključno za prihodnost te pomembne obrti. Lokalne oblasti, organizacije in posamezniki se trudijo ohraniti tradicijo suhe robe z organizacijo različnih dogodkov, delavnic in razstav. Te aktivnosti omogočajo prenos znanja in spretnosti na mlajše generacije ter spodbujajo zanimanje za suho robo v širši javnosti. Tudi Ribničan je s svojo spletno trgovino in svojimi prispevki, del živahne spletne skupnosti.

Ponudba Ribničana

Naša znamka Ribničan je ena izmed blagovnih znamk, ki ponuja ribniško suho robo. V naši spletni trgovini lahko najdete širok izbor izdelkov, kot so lesene posode, kuhinjski pripomočki, lesene igrače in druge unikatne izdelke. Naši izdelki odražajo kakovost in tradicijo ribniške suhe robe.

Suha roba predstavlja eno najstarejših in najpomembnejših obrti v Ribniški dolini. Z ohranjanjem dediščine in promocijo te edinstvene lesne obrti pri Ribničanu zagotavljamo, da bo suha roba ostala del lokalne identitete in prispevala k gospodarskemu razvoju regije.

Preberite si našo zgodbo.

Lahko nam tudi sledite na Facebooku za več aktualnih objav: ribnican.si

Lep pozdrav iz Ribnice!